شروع کلاس های پایگه تابستانی دبیرستان دوره اول قیاس

کلاس های آموزشی تابستانه دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم به صورت حضوری از شنبه مورخ 2 مرداد آغاز گردید.
 
 

چاپ