کسب افتخارات در جشنواره نوجوان خوارزمی و جشنواره پژوهشسراهای کشور

درخشش دانش آموزان مستعد دبیرستان پسرانه قیاس در جشنواره نوجوان خوارزمی و جشنواره پژوهشسراهای کشور
ضمن تبریک به این دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم ایشان، از خداوند متعال برای ایشان سلامتی، توفیق روزافزون و موفقیت در همه مراحل زندگی را خواستاریم...
 
با امید به درخشش همه دانش آموزان مستعد و خوب خانواده قیاس در تمامی عرصه های علمی، آموزشی و...
 
 

چاپ