اردوی دانش آموزی اردوگاه باهنر

اخبار و اطلاعیه ها بازدید: 232
• برگزاری اردوی دانش آموزی با هدف ایجاد روحیه خودسازی و اعتماد به نفس در بین نوجوانان و جوانان.
• کشف و پرورش استعدادهای نهفته.
• ایجاد روحیه و نشاط همراه با تفریحات سالم در زندگی نوجوانان و جوانان.
• آشنایی با زندگی عملی و بدون اتکاء به دیگران،‌تقویت روحیه خدمت و زندگی اجتماعی و آشنایی با فعالیت های گروهی.
• برقراری روابط عاطفی مطلوب بین مربی و متربی.
• کشف و شناخت ناهنجاری های روحی و مشکلات رفتاری نوجوانان و جوانان.
• بررسی و آشنایی با مسایل تاریخی،‌فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و هنری.
• آموزش فنون مهارت های مختلف در اردو.
• ایجاد یک خاطره خوش و به یاد ماندنی که تداعی کننده یکسری مفاهیم و ارزش هایی مثبت که در زندگی آینده نوجوانان و جوانان مفید واقع گردد.
• تخلیه انرژی مازاد نوجوانان و جوانان در محیط کنترل شده اردو و ایجاد تعامل سازنده
• ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دسته‌ جمعی
• تقویت حس تعاون و همکاری از طریق سپردن کار و مسئولیت‌ها
• کسب تجربه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی همچنین تقویت بنیه اعتقادی
• کمک به فرایند اجتماعی شدن و ارتقای این گونه مهارت‌ها
• افزایش آگاهی‌های عمومی و یا اختصاصی مربوط به دروس نظری مدارس با انتقال مفاهیم به صورت دیداری و مستقیم که بسیار آسان‌تر از شیوه بیانی است.
• انتقال عملی اهمیت نظم و انضباط در زندگی شخصی به شرکت کنندگان
• کنترل و آموزش مسائل بهداشت فردی به کمک بررسی و ارزیابی دقیق با تشویق و ترغیب
• گسترش و تعمیق مهارت‌های فردی و ارتقای سطح هوشیاری و قدرت درک و دریافت شرکت کنندگان
• ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای فردی
• آمادگی افراد برای مقاومت در برابر مشکلات و تنگناها
• آشنا سازی دانش‌آموزان با شرایط زندگی همچنین شرایط فرهنگی اقتصادی و اجتماعی مردم در سراسر کشور
• تقویت روحیه جمع پذیری و قانون ‌مندی و برخورداری از نظام معین.
 
 

Main Menu

 
چاپ