دبیرستان دوره اول پسرانه قیاس

دبیرستان دوره اول

 • آموزش در محیطی مطلوب در حداکثر اثربخشی و کارایی سیستم
 • پرورش انسانی موفق در سایه آموزش های کاربردی در عرصه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و علمی.
 • تربیت نسل جوان موفق و پویا در عرصه های اقتصادی بعنوان شاه راه اصلی موفقیت های آتی
 • تربیت و پرورش دانش آموختگانی با سعه صدر و آشنا به حقوق مدنی و شهروندی
 • تبیین مصادیق مهارت های زندگی اعم از تفکر خلاق، تفکر نقاد، کنترل هیجانات ناخوشایند، همدلی و ...
 • نخبه پروری و تربیت نسل علمی با هدف دستیابی به دانش های فرا مرزی
وجوه تمایز دبیرستان
 • نگاه متمایز به آموزش با طراحی های آموزشی بر پایه آموزش نوین و روز دنیا
 • بهره مندی از کادر مدیریتی مدارس و مراکز استعدادهای درخشان(سمپاد)
 • بهره گیری از اساتید و کادر شاغل در مدارس سمپاد
 • نگاه مهارتی به آموزش ها با ارایه کلاس های پژوهش و خلاقیت با هدف رشد المان های خلاقیت
 • اجرای طرح آموزشی شناوری در محیط برای آموزش زبان انگلیسی با هدف رشد دانش زبان دوم
 • ارایه کلاس های پیشرفته با هدف ارتقای مهارت حل مسئله و آموزش های فراتر از مصوب
 • ارایه آموزش مهارت های زندگی در قالب آموزش تفکر و سبک زندگی
 • دانش افزایی والدین به عنوان یکی از ارکان کلیدی و اثرگذار در روند آموزشی

معرفی کادر اجرایی دبیرستان دوره اول پسرانه قیاس

کوروش حیدری
کوروش حیدریمدیر021-44256037
عل باغبانی
عل باغبانیمسئول پایه021-44256037
علی روغنی
علی روغنیپشتیبان021-44256037
مسعود بنایی
مسعود بناییمعاون اجرایی021-44256037
سینا یعقوب نژاد
سینا یعقوب نژادمشاور و روانشناس021-44256037
امیرعباس سپرد
امیرعباس سپردمعاون انظباطی021-44256037
سینا عزیزی
سینا عزیزیکارپرداز021-44256037
سید رضا طیبی
سید رضا طیبیمسئول پایه021-44256037
علی اکبر نصیری
علی اکبر نصیریامور مالی021-44256037